?

Log in

 
 
04 February 2006 @ 03:29 pm
De Kern  

Na al deze uitweidingen over de aard van de plant, is er nog een zeer belangrijk punt waar ik over moet uitweiden. Er is namelijk nog een vraag onbeantwoord gelaten in mijn verhaal over de plant. Namelijk de vraag waarom een plant een plant is, en waarom een soort plant steeds dezelfde soort plant creëert. Deze vraag lanceert mijn hersencellen tot een metaniveau, waarin ik alle mengsels samen neem in hun capaciteiten en kijk naar overeenkomsten en verschillen. Dit doende schenen mij dat er enkele conclusies konden worden getrokken omtrent de Kern van de mengsels. Ja, de Kern. In elk mengsels zit een Kern, deze Kern bevat de vier elementen in de exacte combinatie en hoeveelheden van elk element. Deze Kern bevat als het ware de essentie van het mengsel. In het voorbeeld van een plant, zorgt de Kern ervoor dat de juiste hoeveelheden elementen aangetrokken en opgenomen worden. Dit is noodzakelijk, aangezien ook maar een kleine variatie in de elementenbalans een plant enorm kan veranderen, van bijvoorbeeld een rosae carpulae naar een insertae numenae. Hier zie je dus ook aan dat een plant door die Kern ook een plant blijft en niet ontaard in een of andere vreemd mengsel van elementen. Als een plant sterft, dan sterft de Kern ook, aangezien de twee zaken onherroepelijk verbonden zijn met elkander. Ik heb het al eerder gehad over het verschijnsel van “Zaden” bij planten. Toen heb ik al gezegd dat daarin de grondlegging zat voor een nieuwe plant. Dit is inderdaad zo, een plant creëert een nieuwe kern, soms zelfs velen, en distribueert die vervolgens in “Zaden”. Zodra een Kern in contact komt met de elementen, ergo, wanneer hij uit de “Zaad” komt en in het geval van de plant in contact met de grond komt, begint de Kern elementen te verzamelen. Dit leidt ertoe dat de Kern steeds meer plant wordt, en uiteindelijk ook opbloeit tot een volwaardige plant. Dit is de taak van de Kern. Nu wilt u vast vragen, hoe het kan dat als de Kern de precieze hoeveelheid aan verschillende elementen bezit, elke plant toch weer er anders uitziet, namelijk met een bloem, of kleiner dan een andere. Het antwoord hierop is niet zomaar simpel te geven. Het ligt namelijk niet in de Kern dat een plant andere groottes krijgt, neen. Het ligt in de omgeving, in de aantallen mogelijkheden beschikbaar voor de plant om zijn elementen te vergaren. Aangezien elke locatie verschillend is van de ander, wordt elke plant ook weer anders. Als planten vlak bij elkaar tot groei komen, dan zullen ze waarschijnlijk redelijk op elkaar lijken, maar toch verschillend zijn. Dit is natuurlijk zo omdat de omgeving weliswaar redelijk hetzelfde is, maar dat de een toch net in een andere situatie zit, bijvoorbeeld net iets dichter bij water, of net in de schaduw van een boom. Ook zijn natuurlijk andere mengsels van invloed op de groei. Als een dier, waar ik later nog op kom, een deel van een plant opeet, dan wordt die dus in zijn groei geschaad. Kortom, den Kern draagt de essentie van het mengsel, maar de omgeving en omstandigheden bepalen het groeiproces.    

 
 
 
Freeekieporcupinethree on February 4th, 2006 05:17 pm (UTC)
Je bent wel losgeslagen niet? Thamokles. Je zou een boek vol moeten kladden, grote kans dat je honderden gestoorde aanhangers krijgt.
thamokles on February 5th, 2006 09:46 am (UTC)
gestoord?
thamokles on February 5th, 2006 05:09 pm (UTC)
hopelijk wel ja