?

Log in

 
 
01 February 2006 @ 03:32 pm
Het kringloopeffect  

Zoals de naam al impliceert is dit essentiële aspect wat ik ga behandelen er een van beweging en vervanging. Men moet het volgende voor ogen zien. Er zijn twee categorieën mengsels, namelijk, de levende en de onlevende mengsels. Hoe het zo is gekomen dat sommige mengsels levensvatbaar waren en anderen niet is mij reeds nog een raadsel, hoewel vele vermoedens mijn gedachtegang bewandelen. Ik denk, en dit is een van mijn kleine gedachtespinsels omtrent het voorgaande, dat het al dan niet leven of onleven van een mengsel, nauw te maken heeft met de verdeling en distributie van de elementen in die mengsels. Zoals u al reeds is verteld bestaat elk levend mengsel uit een balans van de vier elementen. Wat mij zeer opvalt, en daardoor trachtend conclusies te sluiten, is het feit dat de onlevende mengsels vaak één of meerdere elementen mist.

Een klein voorbeeld: Dit papier, waarop ik nu mijn hersenspinsels neerpoot, is een onlevend mengsel. Het mist namelijk een belangrijk element, met name, Water. Aarde en Lucht zijn in grote getale aanwezig, en zelfs Vuur heeft een klein deel van de elementendistributie in zijn greep. Vandaar ook het ontvlammen van dit papier als een persoon, ik in dit geval, het te dicht bij zijn pure elementaire vorm houdt, in dit geval een kaars. Het ontvlammen van papier is trouwens een aspect wat ik later nog uitgebreid zal behandelen. Het vogeltje echter, die vanochtend nog buiten mijn raam vloog, is zeer zeker een levend mengsel. Het bestaat namelijk uit een mengeling van alle elementen. Uit deze observaties ontrek ik de conclusie dat alleen mengsels met alle elementen in hem levensvatbaar is.

Maar om terug te komen bij het kringloopeffect zal ik proberen weer te geven wat ik precies met die term bedoel. Een levend mengsel bestaat natuurlijk uit de vier elementen, maar een feit dat makkelijker over het hoofd is te zien, is dat die elementen niet ‘vast’ in iemand zitten. Constant komen er elementen vrij uit een mengsel om even daarna zich in een nieuw mengsel te voegen. Dit effect heeft verschillende uitwerkingen op mengsels. Een plant, die vooral stil op een plek staat, heeft betrekkelijk weinig last van het wegvlieden van elementen, maar toch overleeft een plantmengsel het niet zonder elemententoevoer van buiten. Een plant is namelijk onderhevig aan de grote overheersing van Aarde in zijn elementendistributie, wat ertoe bijdraagt dat andere elementen, zoals Water en Lucht, uit het mengsel worden gedwongen. Vuur blijft, zo mysterieus als het is, altijd aanwezig in een mengsel, aangezien het welhaast het machtigste element is, wat er bij zit. Hoewel dat natuurlijk altijd afhangt van de context waarin de elementen worden getoetst. Als een plant niet dezelfde hoeveelheid aan Water en Lucht terugkrijgt, dan sterft het langzaam uit aangezien een mengsel niet kan leven met maar drie van de vier elementen. De terugvloeing van de verdwenen elementen is essentieel voor het hele groeiproces van de plant, aangezien dit alleen de plant in staat stelt te groeien, een overschot aan elementaire invloeden resulteert immers altijd in een vergroting van het fysieke uiterlijk. Zoals men kan concluderen, is dit hele proces ook wel te zien als een gigantische kringloop, waarin planten elementen uitstootten om die dan ook weer terug te krijgen, waardoor groei mogelijk wordt gemaakt. Als er echter geen van de benodigde elementen bij de hand liggen, dan wordt de situatie wel wat meer gecompliceerd. Een plant die te weinig Lucht of Water heeft, zal verschrompelen en uiteindelijk zal er alleen maar Aarde overblijven, het element van oneindigheid. Vooral Water is een zeer benodigd element voor een plant, en zonder die zou een plantmengsel het niet lang overleven.</span>

 
 
 
Woutercynath on February 1st, 2006 07:15 pm (UTC)
Maar wat als een plant vertrapt danwel beschadigd wordt? Is het kringloopsysteem in alle gevallen zo veerkrachtig, dat bij onverwachte situaties de elementen in balans blijven?
thamokles on February 2nd, 2006 12:44 pm (UTC)
ah, dat is een goede vraag, en vele gedachten heb ik daaromtrent. Ik zal hier even kort proberen mijn hersenspinsels uit te beelden:

Een mengsel, in dit geval een plant, is een stevig geval. Zodra ergens alle vier de elementen in zitten, dan krijgt het meer stevigheid, hoewel natuurlijk, Lucht en Water niet stevigheid garanderen. Het is ook niet een stevigheid in de fysieke wereld, zoals een steen, maar meer een krachtige samenhorigheid, die ervoor zorgt dat als er enig letsel een mengsel wordt aangedaan, de elementen zo snel mogelijk proberen de schade te repareren en de vernietigde elementenpartjes te restaureren. Of dit lukt is zeer afhankelijk aan het soort letsel. Als er schade wordt gedaan wat niet de buitenste beschermingslaag (bijv. de huid) scheurt of kapotmaakt, is er zeer veel kans dat het mengsel weer de oude kan worden. Als de beschermingslaag echter scheurt, dan ontsnappen er delen van elementen, vaak Lucht en Water. In zo een tijd moet de het mengsel proberen die elementen te compenseren met nieuwe elementen. Dat is een zeer ingewikkeld proces en ik weet niet helemaal zeker hoe dat werkt. Wel genoeg om te weten dat de eerste stap die een mengsel neemt het dichten van de scheur is. Als dit al niet lukt, dan is het mengsel zeker verdoemd te sterven. Als dit wel lukt dan ontsnappen er dus niet meer elementenpartjes. Dan maakt een mengsel de schade op en probeerd het verlies aan elementen te vervangen. Of dit lukt ligt heel erg aan de hoeveelheid elementendelen die het mengsel heeft verloren. Die grens is bij alle mengsels weer anders, maar als een té veel heeft verloren, dan kan hij niets meer doen om dat te verhelpen. Als een mengsel niét te veel heeft verloren kost het weliswaar veel tijd (afhankelijk van de hoeveelheid verlies) maar komt het mengsel er wel weer bovenop.