?

Log in

 
 
31 January 2006 @ 04:21 pm
Het kringloopeffect (intro)  

 

Ik heb u nu een redelijk uitgebreid beeld van de werking van het mengsel plant gegeven. Maar tot mijn spijt moet ik  zeggen dat al dit nog niet eens het dunne oppervlakte van een ellen diep meer is. Als een kiezel die over het water kaatst, zet ik mijn waarnemingen weer in theorieën en tracht ik inzicht te krijgen in wat er onder mij afspeelt.

Zelfs zoiets wat door velen als saai wordt afgedaan, heeft de potentie om met zijn wortels diep de funderingen van het “zijn”te doen schudden en alvorens ik kan plachten uit te leggen wat de plaats van de mens in het geheel is, moet ik, niet geheel uit vrije wil, de fundamentele waardes van ons bestaan uitleggen. Dit zal u verder duidelijk worden nu ik verder ga met mijn beschrijving van de werking en interrelaties van de plant.

Zoals ik al heb verteld schuilen er zoveel processen in de schaduwen omtrent een plant, dat is ze niet eens allemaal weet, laat staan, kan vertellen. De scheidingswant tussen mijn ideeën en de verbale mogelijkheden tot expressie vind mij zodanig in, dat ik alleen dat kan verhalen waarvan ik een krachtig beeld heb opgedaan, en al mijn mogelijke speculaties zijn natuurlijk puur theoretisch van aard.

Even in retrospect, de plant is een mengsel van de vier elementen, waar Aarde de grootste rol heeft, en dusdanig invloed heeft op de plant dat die altijd in aanraking moet zijn met de aarde, en ook zo een grote invloed heeft dat het Lucht soms uit de plant stoot, als het ware. Dit alles klinkt natuurlijk heel logisch, maar er is een aspect die ik nog niet met jullie heb gedeeld; en niets voor niets niet. Dit aspect geeft meteen het verschil aan tussen de levende mengsels en de onlevende mengsels. Het is een uitgebreid verhaal, maar ik zal trachten de pure basis te destilleren uit mijnen hoofd.