?

Log in

 
 
08 December 2005 @ 08:05 pm
De Leer  
Gegroet iedereen, zoals belooft hier het eerste deel van mijn, Thamokles, theorie van alles. Het behandelt de beginwaardes van deze wereld:

Extract uit Librae Elementae:

"De leer:
Natuurlijk is hiermee het verhaal wat ik te vertellen heb niet tot zijn einde gekomen, want simultaan met het lezen van de schepping, rijzen de vragen al omhoog naar je hersenen om daar al spoedig neer te dalen om gefermenteerd de mond uit te komen. Want als wij mengsels zijn van dezelfde vier elementen, hoe kunnen planten dan planten zijn en wij mensen mensen? Als er daadwerkelijk een antwoord kan worden gevonden op zo’n belangrijk en levenswichtig, dan zal ik proberen die onder een loep te nemen en de verschillende redeneringen die tot mij zijn gekomen tijdens mijn talrijke experimenten, uitgevoerd op al dan niet geschikte locatie, maar dat is een verhaal voor later. Ik zal beginnen met het behandelen van het vraagstuk “waarom is een plant een plant?”:
Om hier mijn licht op te schijnen ga ik eerst even uitweiden over het begrip “plant”; Een plant is een meestal groen mengsel van elementen die op de grote levensschaal een zeer hoge plek innemen, immers, planten hebben geen oorlog, planten schelden niet, het leven van een plant is geheel gericht aan het ‘zijn’ zelf en niet aan het ‘doen’. Natuurlijk zijn er ook aspecten van planten die niet ons aansporen tot ontzag, namelijk de onmacht om te bewegen, een hemels goed als je het mij zou vragen, maar wie ben ik? Dat is eveneens iets wat ik later zal behandelen. Planten veranderen mee met de seizoenen, eveneens iets voor later, wat ik toch, voor het belang van mijn these zal tentoonstellen in een notendop.
De seizoenen zijn de schimmen, overgebleven van de strijd tussen Thesis en Chaos. Ze stellen de respectievelijke elementen voor, Aarde, Lucht, Water en Vuur in onwillekeurige volgorde.
De lente, een seizoen van frisheid, van nieuw leven en de bloei van nieuwe zaken, is het seizoen van de Lucht, zelf ook een bron van frisheid en vernieuwing.
De zomer, zon fel aan de hemel staand met hitte overvloeide landerijen en gedroogde flora, is natuurlijk het rijk van het Vuur, wat dan even kortstondig overal poogt om zich uit te breiden.
De herfst, de tijd waarin alles naar de aarde daalt om daar opgenomen te worden door de grond, is zoals al duidelijk werd aan mijn eerdere beschrijving het seizoen van Aarde, de Aardse elementen in de planten poogt om de overhand te krijgen, resulterend in een bruine, aardse kleur. Alles probeert weer terug te gaan naar de grond.
Dan houden wij nog maar een seizoen over voor Water, ja natuurlijk, de winter! De tijd waarin alles een haast dauwachtige waterlaag krijgt, wegen worden onbegaanbaar, de temperatuur daalt aanzienlijk. Dat zijn allen kenmerken van de overheersing van Water elementen in alles. Water is de tegenpool van Vuur, dus de temperatuur zakt wanneer Water de overhand krijgt, water zelf duwt zelf de weinige lucht die er nog in zit eruit en wordt hard en solide.
Deze vier seizoenen hebben natuurlijk hun impact op planten. Want daar ging het ons om natuurlijk, de vraag “Wat is een plant?”."


Ah, ik voel de hersenen kraken om mij heen en voel dat het tijd is om dit alles even ter overpeinzing te laten en later terug te komen voor mijn verdere verrichtingen over de vraag “Wat is een plant?”; Want pas dan kunnen we uitkomen bij de vraag “Waarom is een plant een plant?” en dan uiteindelijk bij onze beginvraag “Waarom is een plant een plant en een mens een mens?”, want dat wilt gij natuurlijk weten.
 
 
 
Woutercynath on December 8th, 2005 08:17 pm (UTC)
Extract uit het extract:
"... maar wie ben ik? Dat is eveneens iets wat ik later zal behandelen."

Hier rijst de vraag, of er enigszins een zinnig repliek op een dergelijk vraagstuk geschonken kan worden. Hoewel ons aller vertrouwen op de schouders van U, Thamokles, rust, bloeien er reeds de eerste zaden der ongemak. Wat ligt in Uw kunnen, om een ieder gerust te stellen?
thamokles on December 8th, 2005 08:34 pm (UTC)
Tja, uw, mijn waarde counterlore, hebt zeer zeker een punt, hoewel mij zeer ten dele valt dat het niet de vraag is of er iets zinnigs over mijn persoon kan worden gereduceerd, maar of u er dan ook iets aan zou hebben.
Woutercynath on December 8th, 2005 08:43 pm (UTC)
Wat was dan Uw uitgangspunt, in beschouwing nemende Uw vermelding aangaande later terugkeren tot dit onderwerp?

Ik zie toch enige zwakke punten in Uw redenering - ik raad U aan, er terstonds een revisie aan te wijden.
thamokles on December 8th, 2005 08:45 pm (UTC)
Ach mijn waarde couterlore, zoals Aristoteles het al zei: "men moet vaak het goede aanschouwen en ongeloof uiten, voordat men het pas echt beseft"
Wouter: kirbycynath on December 8th, 2005 08:47 pm (UTC)
Couterlore -> Wouterlore?
thamokles on December 8th, 2005 08:50 pm (UTC)
ja
Wouter: kirby2cynath on December 8th, 2005 08:52 pm (UTC)
Aha(b).